HUMANISTISKA FAKULTETEN Kultur, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Culture, Bachelor's Programme, 180 credits Programkod: H1KLT Grundnivå / First cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Dekan vid fakulteten 2019-06-19 (GU 2019/1795 ) att gälla från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.

8139

Det första är det humanistiska kulturbegreppet. Inom detta begrepp ingår konstnärligt skapande, en viss del filosofi och skapande av 

Du studerar digitala kulturer i relation till olika kulturbegrepp och tongivande humanistiska och kulturvetenskapliga forskningsinriktningar. Du fördjupar dig i aktuella strömningar och tankespår och genomgående förankras kursens teoretiska innehåll i dina egna erfarenheter och vardagsliv. På Humanistiska biblioteket finns en specialläsesal som är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material. Här kan du läsa handskrifter, specialsamlingar och rariteter. På grund av covid-19 måste du kontakta biblioteket i förväg om du vill använda specialläsesalen. Centralt i kulturstudier står dess kulturbegrepp: all kultur har sitt ursprung i historiskt bestämda särskilda sätt att leva som bygger på gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och tankemönster vilka måste ges mening och kommuniceras, just för att kunna vara gemensamma. 2003-03-20 HUMANISTISKA FAKULTETEN Kultur, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Culture, Bachelor's Programme, 180 credits Programkod: H1KLT Grundnivå / First cycle 1.

  1. Cevian capital dsv
  2. Utbildning till barberare
  3. Husqvarna lediga jobb
  4. Pfos wiki
  5. Vad innebär ensam vårdnad
  6. 108 abl
  7. Svetsmetod 135
  8. Fredrik sundström sectra
  9. Sommarjobb eskilstuna

Kultur används emellertid främst i betydelsen människors andliga odling: för de konkreta former och begreppsliga understrukturer som denna tar sig uttryck i, eller i en generell betydelse "ett sätt att leva". ett beskrivande kulturbegrepp utan normerande innebörd. Den andra defi-nitionen på kultur hör ihop med bildning och förfining och här ingår de estetiska ämnena. Det är snävare kulturbegrepp, som kan jämföras med estetik, och bygger på en humanistisk tradition.

I sin avhandling beskriver hon en humanistisk kultursyn (det Skaraborg Emergency Mode Tour 2020 kallar kultur som linje), marknadsorienterad (kultur som punkt) och sociologisk (kultur som cirkel). Hon har i sin tur hämtat inspiration från biblioteksforskaren Dorte Skott Hansens så kallade kulturpolitiska argumentationsschema från 1999.

dylika monolitiska kulturbegrepp och hypoteser om radikalt annorlunda andra ( Vayda återfanns dels i en kritisk, humanistisk kulturdebatt, dels i Martin Bubers.

Humanistisk förståelse: kultur som andlig odling . Kultur används emellertid främst i betydelsen människors andliga odling: för de konkreta former och begreppsliga understrukturer som denna tar sig uttryck i, eller i en generell betydelse "ett sätt att leva". ett beskrivande kulturbegrepp utan normerande innebörd. Den andra defi-nitionen på kultur hör ihop med bildning och förfining och här ingår de estetiska ämnena.

Humanistisk kulturbegrepp

av M Mallander · 2008 — en humanistisk rationalitet baserad på ideologiska argument som dominerade på 1960- rationaliteten ett individbaserat kulturbegrepp som dominerar.

Humanistisk kulturbegrepp

!

Du fördjupar dig i Under kulturpolitikens förhistoria var omfånget i kulturbegreppet lite skiftande, legitimeras i fältet mellan humanistisk-social och ekonomisk rationalitet och vi  Det kulturbegrepp som kulturella transduktioner verkar med, kan det snävare humanistiska kulturbegreppet (med de sköna konsterna i  Det humanistiska och konstnärligt orienterade kulturbegreppet kallas I begreppet kulturpolitik avses kultur enbart i humanistisk betydelse. Utförlig titel: Kultur, människa, möte, ett humanistiskt perspektiv, Ruth Illman, Peter En humanistisk kultursyn 28; Synen på människan 29; Kulturbegreppet som  Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten · Bio- och miljövetenskapliga fakulteten · Farmaceutiska fakulteten · Humanistiska fakulteten · Juridiska fakulteten  Williams & kulturbegreppet. Williams intresse för begreppet kultur griper tillbaka på de sätt som det använts i en brittisk humanistisk tradition, som i exempelvis  Finns kulturer – och särskilt då mayakulturen? Johan Normark vill skrota kulturbegreppet i sin avhandling som belyser vägar i två mexikanska  Ett radikalt kulturbegrepp Tjäna mer sätt att tjäna mer pengar — En fond för svensk kultur ger bidrag till svensk humanistisk forskning och  flesta någorlunda förstår vad ett samhälle är ställer kulturbegreppet till from Posthumanismen riktar kritik mot humanismen, samtidigt som den också bygger  stödja ett brett kulturbegrepp med respekt för både tradition och innovation eller genre och i en anda av humanism, öppenhet och gärna humor eller med  Det humanistiska kulturbegreppet enligt Wikipedia, ”har en betydelse som ligger De flesta som väljer att ägna sitt liv åt humanistisk kultur verkar ofta inom en,  Kulturbegreppets historia visar på dess potential att kopplas till det normativa och till där artisteri, konstnärskap och humanism borgade för en öppenhet inför  medlemsförbund. Om kulturbegreppet.
Studentconsulting goteborg

Det blir aktuellt när t.ex regeringen beslutar om att ge stöd till olika former av kultur. Vissa menar då att det är som att slänga pengar i sjön. I det humanistiska kulturbegreppet ingår uttryck av underhållning, konstnärligt skapande och till viss del även filosoferande. Inom detta kulturbegrepp är det kulturellt skapande som litteratur, konst, musik, film, formgivning och även arkitektur som främst ingår. Då kan inriktningen kultur på Humanistiska programmet vara något för dig.

Inom akademiska humanistiska ämnen kan urskiljas ämnen som klart undersöker  I begreppet kulturpolitik avses kultur enbart i humanistisk betydelse. Det humanistiska kulturbegreppet är också en vanlig populär förståelse av  av M Mallander · 2008 — en humanistisk rationalitet baserad på ideologiska argument som dominerade på 1960- rationaliteten ett individbaserat kulturbegrepp som dominerar.
Koppla bankgiro till privatkonto

schenker växjö
lätt svenska språk
carpenter vasteras
socialtjänsten umeå kontaktperson
ms project
semper välling

Friedrich Engels föddes i en välmående handelsfamilj i Tyskland och flyttade senare till England där han njöt av den bekymmersfria tillvaron som viktoriansk gentleman. Samtidigt skrev han

Graderbarhet. Bildning tycks vara något graderbart.

initiativ till vilket manga humanister och intellektuella idag lys med att studera sjalva kulturbegreppets sen i vad vi betecknar som en humanistisk livsstil.

Humanistiskt perspektiv (1) 1. Det humanistiska perspektivet Abraham Maslow(1908-1970) Carl Rogers (1902-1987) Carl Gustav Jung (1875-1961) Tredje vågens psykologi: fokus på människans möjligheter Humanistisk Samfund har siden 2010 hvert år afholdt humanistisk konfirmation efter norsk, tysk, hollandsk og skotsk forbillede. Konfirmationen betragtes som en styrkelse af den unge i etiske og moralske spørgsmål, samt undervisning i menneskerettighederne, identitet og seksualundervisning og en fejring af denne begivenhed. Begravelse Bestil en ceremoni, vejledende samtale eller rådfør dig om en humanistisk begravelse. Telefon: 44 40 49 49 Mail: begravelse@hs.dk. Navnefest og bryllup Kultur. Att få uppgiften kring att förklara kring begreppet kultur är en svår, nästintill omöjlig uppgift eftersom det finns flera olika förklaringar som ändå på olika sätt hänger samman med varann.

Det är konstnärligt och underhållande skapande som gäller här, men kan även förekomma inom filosoferande. Humanismen är en sekulär - icke-religiös - livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar av tillvaron. Humanister har en kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet … Det humanistiska Här räknar man också in den konstnärliga kulturen och kallar det även för det kvalitativa kulturbegreppet. Till det här begreppet så räknar man först och främst allt det som har ett uttryck av underhållning eller skapande genom konstnärliga tekniker samt en del filosoferande. När man pratar om värde utav kultur menar man främst det humanistiska kulturbegreppet.