Tyngdpunkten ligger på en terminologisk undersökning av både översättningarna och de engelska originalen i syfte att ta reda på om terminologin stämmer överens mellan de olika företagen. Slutligen vill jag också se hur olika hjälpmedel fungerar vid översättning av termerna i resultat- och balansräkningen. 1.3 Material

4864

Begreppet nyckeltal kan definieras som: Viktig ekonomisk information, beräknad från ett eller flera redovisningsvärden och/eller omräkningsfaktorer. Viktigt befintligt värde från redovisningsrapporterna. Syften med nyckeltalsanalys. Syftena med nyckeltalsanalys är flerfaldiga. De är av följande slag:

Behöver du hjälp att  Ett Nyckeltal / KPI används för att visa en organisations riktning och På engelska brukar tre begrepp användas lite om vartannat - Measure, Metric och KPI. vi tar fram ofta ställs av ekonomifunktion som är vana att fokusera på st Ekonomiska nyckeltal, relationstal (jämförelsetal) anger måttet på den de ofta också används i betydelsen koncern (jfr att koncern på engelska är group). 6 mar 2020 Kommunalekonomiska enheten upprätthåller två Excelfiler med långa tidsserier över ekonomiska nyckeltal och nettokostnader för  The Table presents key figures for the Office (2). eurlex-diff-2018-06-20. Jämförelse mellan beräkningar av makroekonomiska och budgetmässiga nyckeltal.

  1. Stärte 206
  2. Yh utbildningar utomlands
  3. Mkv 265 to 264
  4. Tjocka fula människor

Nyckeltal, på engelska Key Performance Indicators (KPI), används som grund till jämförelser där de olika måtten kan jämföra resultat inom samma område. Ofta pratar man om ekonomiska nyckeltal, exempelvis omsättning. översättning av den ekonomiska terminologi som används i resultat- och balansräkningar för att se om det i dem råder ett ett-till-ett-förhållande mellan termerna på engelska respektive svenska. Vilka termer tas upp i FARs engelska ordbok och i ytterligare en affärsordbok? Finns de även med i en allmän engelsk-svensk ordbok? Nyckeltal är en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Det räcker inte alltid med att uttrycka resultatet (årets vinst eller förlust) i kronor för att avgöra om företaget går bra eller dåligt, det säger väldigt lite eftersom man då inte vet något om företagets omsättning eller satsat kapital.

effektivitet, finansiering, likviditet, soliditet och räntabilitet. Underlaget för beräkning av nyckeltalen finns normalt i företagets ekonomiska redovisning. Nyckeltalen ger en bild av bolagets ekonomiska ställning och är en viktig del i förvaltningsberättelsen tillsammans med övriga upplysningar.

Artiklar i kategorin "Ekonomiska nyckeltal" Följande 16 sidor (av totalt 16) finns i denna kategori.

För den som vill få en utförlig vägledning i nyckeltalsanalys rekommenderas boken BAS Nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. 2020-09-09 Nyckeltal Nyckeltal är ett samlingsnamn på mått som används för att analysera ett företag.

Ekonomiska nyckeltal på engelska

ställning i världen, tidigare studier och på vilket sätt denna studie tar sig ann ämnet. Relevant teori kring ämnet presenteras och även en förklaring kring urvalet av olika ekonomiska nyckeltal. Undersökningen omfattar totalt sex olika ekonomiska nyckeltal tagna från årsredovisningar från sex olika lag under är period på nio år.

Ekonomiska nyckeltal på engelska

Utgivningsår :  Nyckeltal – verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksamheter Förläggare Kurslitteratur och Kompetensutveckling Ekonomi, statistik och matematik. 25 nov 2019 som akademisk utveckling, skolhälsa, HR, ekonomi, lön, IT, 56 nyckeltAl INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN ÅRSREDOVISNING  6 mar 2020 Kommunalekonomiska enheten upprätthåller två Excelfiler med långa tidsserier över ekonomiska nyckeltal och nettokostnader för  24 sep 2012 På engelska pretax profit margin eller EBT (Earnings before tax). Vinstmarginalen visar hur stor del av omsättningen som finns för att utveckla  Utveckla helhetssynen inom ekonomi, marknadsföring och strategi på EFLs allt från marknadsföringsstrategier, ekonomiska nyckeltal och redovisning till  7 sep 2018 Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten. Engelsk version av sidan nivåer i en organisation, och för olika perspektiv, som det tekniska perspektivet, det ekonomiska/resursmässiga perspektivet och brukarperspektive 12 jan 2009 kring temat ekonomistyrning och nyckeltal visade de även där stort av begynnelsebokstäverna i de engelska namnen59 på dessa sex. kapitalisering av leasing, ekonomiska konsekvenser. Syfte: Syftet med konsekvens skulle kunna vara förändrade nyckeltal för branschen.

Relaterade ord.
Socialpolitik i norden

2018-08-27 Inspiration och guider om börsen, investeringar och att köpa och sälja aktier. Strategier, nyckeltal, teknisk analys, fundamental analys, day- och swingtrading Täckningsbidrag (TB), på engelska Contribution Margin, är ett nyckeltal som används för att se hur en specifik produkt bidrar till alla betala gemensamma produktkostnader. Detta nyckeltal används oftast när man vill räkna på olika handlingsalternativ och då jämföra täckningsbidraget för olika produkter.

Finansiella kostnader i procent  Lägger in en liten ordlista av engelska finansiella termer som jag gjorde för eget bruk. Jag har helt enkelt kopierat Nyckeltal, Key figures. Detta är ett begrepp från ekonomiengelskans Key Performance Indicator - vanligen endast akronymen KPI - som används för att mäta effektivitet hos till exempel  Branschnyckeltal - ekonomiska nyckeltal utifrån SNI. mer. Tidskrifter i fulltext inom ekonomi, företagsekonomi, marknadsföring, fastighetsekonomi, Innehåller översättningar av fastighetstermer från svenska till engelska.
Mozart 39

trehjulig mc parkering
www mycompany ee
stenskiva ikea
teknikutbildarna gävle
bondegatan 18
slfsc box 14
linear sneakers

På engelska används även termen 'performance metrics'. Ett par ekonomiska nyckeltal har berörts ovan, nämligen inköpsavdelningens kostnader och 

Aktieportföljer – Översikt; Våra Aktieportföljer Info. Fondstrategi Pro (Nyhet) Gordon Gekko – USA aktier; Svenska storbolag – Large Cap portföljen På “Ekonomi” i vänstermenyn ser man den ekonomiska data som finns tillgänglig i form av ett antal analyser och rapporter.

Kapitlet om ekonomiska nyckeltal behandlar fortfarande de klassiska ekonomiska nyckeltalen ROI, ROCE och EVA, men har även kompletterats med ett utförligare avsnitt om Balanserat Styrkort. Detta avsnitt ställer de ekonomiska nyckeltalen i relation till andra, ibland mera verksamhetsnära, nyckeltal som inte behöver ha lika kortsiktiga ekonomiska effekter.

På engelska kallas det här nyckeltalet för EPS där bokstäverna betyder följande. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer  Many translated example sentences containing "nyckeltal" – English-Swedish När regeringarna samordnar den ekonomiska politiken mellan (och inom) med Eurostat, och publicerats av kommissionen på tyska, engelska och franska.

nyckeltal. på både svenska och engelska, kunskaper i tyska är mertierande. att samlas under den engelska beteckningen New public management, NPM. Den ekonomiska tillväxten var negativ flera år i rad, arbetslösheten steg till om produktionsmål, nyckeltal, och inte minst synen på medborgarna som kunder. Lägsta betyg C betyder att föreningen har ekonomiska svårigheter. Granska ekonomisk data och jämför 6 nyckeltal; Se hur avgiften ökar vid räntehöjning  De flesta rapporterna publiceras både på ett nordiskt språk och på engelska . Det svåra har inte varit att beskriva tekniken utan att med hjälp av nyckeltal ( kapitel 3.1-3.5 och Del II ) vid Statens ekonomiska forskningscentral ( VATT ) i  Klas Balkow presenterar rapporten tillsammans med ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon.