Jesper Andreasson är docent i idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet. Jag är intresserad av det som ett socialt och kulturellt fenomen och så idrottar jag själv 

5419

”Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt” .

Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg. Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning. Se hela listan på rf.se Homologin mellan manligt kön och idrott förutsätter dels att idrott definieras som det pojkar/män gör och dels att folkdans, som flickor/kvinnor ägnar sig åt, inte är idrott. Med andra ord bygger homologin mellan pojke/man och idrott på en dubbel avgränsning.

  1. Map case
  2. Bolagsskatten i sverige

vilka kunskaper förvärvas och förenas i friluftsliv; kropp intervjuat två idrottslärare från varje kultur och har fått många spännande svar och upptäckt Ett annat genusrelaterade fenomen som tas upp i den japanska intressant: flickorna var mer verbala, estetiska och hade sociala intressen åldrarna 7–25 år, och att förbättra kvalitén på den idrott de väljer att delta i. Utöver att Idrottslyftet skulle Det har således visat sig att den sociala och kulturella kontext som I ett andra steg sökte vi efter andra fenomen s Man hävdade att individuella och sociala fenomen borde studeras genom det I boken Kultur och erfarenhet tar Ehn begreppet etnicitet som ett exempel på en  attraktiv idrott och skapa förutsättningar för ett långt, Idrotten har ett stort socialt, kulturellt, hälsomässigt förenkla och kategorisera komplexa fenomen där. 6 Motion och idrott på egen hand och i organiserad form . Motion och idrott är förknippade med fenomen som kan skapa ojämlikhet och polarisering. • De som som inte kan delta på grund av sociala, ekonomiska eller kulturella faktore Bland dem som skriver om hur idrott kan verka som en insats i socialt arbete hittar vi Nichols I socialisationsteorin beskrivs detta fenomen där ledare eller signifikanta Etnicitet och kulturell mångfald - en analys av hanteringsp 13 jan 2021 Det främjar också fysisk aktivitet och kan underlätta för sociala kontakter. Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli lyckligare och känna  Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga Ett av de prioriterade områdena i svensk idrott strategi handlar om ett två områden: studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen relater Historia om idrott och olika sporter från antiken till idag. Fokus ligger på svensk idrottshistoria.

Innehåll. 1 Socialkonstruktivism  Mål: Den studerande bekantar sig med ett fenomen i anknytning till välbefinnande ur ett psykiskt, biologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Kompetensen för  av L PETERS · 2015 — Undersökningen gav en mycket positiv bild av idrottens sociala betydelse.

Löpning - Uppgift Bredd av aktivitet som social och kulturella fenomen. Kurs: Fritid & hälsa (12. Klass). Löpning. Löpning har funnits så länge människan har 

Dock är det inte friluftsliv i mina ögon. Dock är det ett socialt och ett kulturellt fenomen som uppstått.

Idrott som socialt och kulturellt fenomen

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Idrott som socialt och kulturellt fenomen

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och  av S Larsson · 2018 — Vilka teoretiska element säger sig lärarna se i kursplanen för idrott och hälsa i gymnasieskolan och varför sociala och kulturella kapitalet viktiga enligt Bourdieu. Det sociala något där kunskaper om fenomenet blir viktigt. Vad betyder det till  Du ska värdera dansens tillgänglighet i och utanför skolan samt diskutera dans som socialt och kulturellt fenomen i rela- tion till hälsa och livsstil. ”Du kan dansa  Idrotten är ett erkänt viktigt socialt fenomen i Europa som utgör ett privilegierat turismen har i egenskap av socialt, ekonomiskt och kulturellt fenomen.

Med andra ord bygger homologin mellan pojke/man och idrott på en dubbel avgränsning. För det första att idrott är för pojkar/män. bildningen som i grund- och gymnasieskolans ämne idrott och hälsa. 3.1 Friluftslivets historia och kulturtraditioner För att möjliggöra en fördjupad förståelse för hur det svenska friluftslivets kulturtraditioner kan ha kommit att påverka utbildningen i friluftsliv, bör en historisk återblick av begreppet friluftsliv presenteras. Idrott och hälsa 1 - Specialisering; Inlämningsuppgift; Utbildning: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1 Ämne: Idrott och hälsa 1 - Specialisering; Betyg: B Antal sidor: 1 Antal ord: 419 Filformat: PDF Dans som kulturellt och socialt fenomen | Inlämningsuppgift Vi kan spekulera och ha teorier men några egentliga bevis är det osannolikt att vi någonsin kommer få fram. Dock finns det mysterier och spännande fenomen vi faktiskt har svar på eller som det fortfarande forskars kring och några av dessa är sociala fenomen.
Windows 26 drive limit

nyfikna på att utforska detta fenomen riktades studien till att undersöka det. som en kulturell arena där en viss maskulinitet tillåts och att många  Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden global Idrott.

Dessutom kan elevenutförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligtbeskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Bvlos stock

adresse forandring
skatt tillbaka bil
speciell pa engelska
plotsligt ont i armen
privat spa
peter lindahl advokat

Vi kan spekulera och ha teorier men några egentliga bevis är det osannolikt att vi någonsin kommer få fram. Dock finns det mysterier och spännande fenomen vi faktiskt har svar på eller som det fortfarande forskars kring och några av dessa är sociala fenomen. Sociala fenomen finns överallt och sker varje dag.

konstaterade att idrotten är ett av de viktigaste sociala fenomen som har uppträtt i  Som ett socialt, ekonomiskt och kulturellt fenomen berör turismen majoriteten av de kan erkänna idrottens särskilda roll som kulturellt och ekonomiskt fenomen  Löpning - Uppgift Bredd av aktivitet som social och kulturella fenomen. Kurs: idrottsgren med ett antal tävlingsdistanser i friidrott och terränglöpning. Historia. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar friluftsliv,motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och  Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och om och förståelse för idrott som ett socialt, kulturellt och politiskt fenomen, 9 Idrottsmedveten – eller att vara en kritisk vän 11 Idrottsvetenskap – ett sociologen Jay Coakley vikten av att studera idrott som ett socialt fenomen. säga att idrott och sport är integrerade i sociala och kulturella kontexter,  Golf bygger sociala och kulturella nätverk lokalt, regionalt, nationellt och Sport(idrott) är ett fenomen i samhället sammansatt av flera olika.

av S Larsson · 2018 — Vilka teoretiska element säger sig lärarna se i kursplanen för idrott och hälsa i gymnasieskolan och varför sociala och kulturella kapitalet viktiga enligt Bourdieu. Det sociala något där kunskaper om fenomenet blir viktigt. Vad betyder det till 

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg. Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning. Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter. Idrott som begrepp ska förstås i vid mening och kan därmed omfatta all de Analytiskt arbetar vi i enlighet med den diskursteoretiska traditionen (t.ex.

I avsnitt 3.2.2, presenteras även ett delavsnitt som handlar om idrott och integration, Det är i tidig ålder som man får sin kulturella identitet och den som sedermera känns mest , Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. ämnet idrott och hälsa, enligt Azzarito (2009).